Stadgar

Välkommen till FAAS (Föreningen Agazi Alumni i Sverige)!

Vi är en ideell och demokratisk förening i Stockholm som främjar integration och stödjer det tigreanska folket. Våra huvudmål inkluderar integrationsarbete, information om Tigray, och långsiktigt ekonomiskt stöd.

Nyckelaspekter:

  • Styrelsen, bestående av ordförande, sekreterare och kassör, leder och organiserar verksamheten.
  • Medlemskap är öppet för alla deltagare som delar vårt ändamål.
  • Årsmöten hålls regelbundet där medlemmar kan delta och påverka beslut.
  • Revision av ekonomin sker regelbundet.
  • Förändringar i stadgarna kräver godkännande vid årsmöten.

Vill du läsa mer så får du jättegärna klicka på denna länk till stadgarna