Styrelsen

Ordförande

Tsige Abay

 • Leder styrelsen.
 • Representerar föreningen tillsammans med kassören.
Sekreterare

Kahase Asefa

 • Ansvarar för protokoll och antecknar vid varje möte.
 • Representerar föreningen i frånvaro av ordföranden tillsammans med kassören.
 • Ansvarar för föreningens digitala närvaro.
Kassör

Destalem Gebretsadik

 • Ansvarar för att föra in föreningens tillgångar och se till att medlemmarna betalar sina avgifter.
 • Skickar påminnelser om medlemsavgiften.
Ledamot

Aregay Tsehaye

 • Ledamoten aktivt deltar i beslut och möten för att forma föreningens riktning.
 • Ledamoten har ansvar för specifika arbetsområden som evenemangsplanering eller medlemsrekrytering.
 • Ledamoten företräder föreningen utåt genom kommunikation med medlemmar och extern representation.
Ledamot

Mussie Giday

 • Ledamoten aktivt deltar i beslut och möten för att forma föreningens riktning.
 • Ledamoten har ansvar för specifika arbetsområden som evenemangsplanering eller medlemsrekrytering.
 • Ledamoten företräder föreningen utåt genom kommunikation med medlemmar och extern representation.