Villkor

Villkor för medlemskap

Föreningen Agazi Alumni i Sverige (nedan kallad “föreningen”) välkomnar dig som medlem och tackar för ditt intresse. Genom att bli medlem i föreningen accepterar du att följa nedanstående villkor.

Medlemsavgift

Medlemskap i föreningen kräver att du betalar en årlig medlemsavgift på 600 SEK eller en månatlig avgift på 50 SEK. Avgiften används för att stödja föreningens verksamhet och arrangemang.

Medlemskapets omfattning

Medlemskap i föreningen ger dig rätt att delta i föreningens evenemang och aktiviteter samt att ta del av medlemsförmåner och erbjudanden. Medlemskapet ger också dig möjlighet att vara en del av föreningens gemenskap och nätverk.

Rättigheter och skyldigheter

Som medlem i föreningen har du rätt att delta i föreningens beslutande möten och att rösta i enlighet med föreningens stadgar. Du har även rätt att få tillgång till föreningens information och dokumentation.

Som medlem är du skyldig att följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningens styrelse och medlemmarna vid möten. Du förväntas också upprätthålla god etik och respekt gentemot andra medlemmar och föreningens värderingar.

Regler för deltagande i evenemang och aktiviteter

För att delta i föreningens evenemang och aktiviteter behöver du inte vara medlem i föreningen, men vi blir så glada om du går med. Vid vissa evenemang kan det finnas begränsningar eller krav på anmälan, vilket kommer att kommuniceras tydligt till medlemmarna.

Som deltagare i föreningens evenemang förväntas du följa arrangörens anvisningar och uppträda på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt. Du ansvarar för din egen säkerhet och för eventuell skada som du orsakar under föreningens arrangemang.

Transparens och integritet

Föreningen Agazi Alumni i Sverige värnar om medlemmars integritet och följer gällande integritetslagstiftning. Vi samlar in och behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att administrera medlemskapet och genomföra föreningens verksamhet.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, om det inte krävs enligt lag. Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till, ändra eller ta bort dina personuppgifter som vi har registrerat.

Ändringar i villkoren

Föreningen förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst. Medlemmar kommer att informeras om ändringar i villkoren via föreningens webbplats eller via e-post. Det är medlemmens ansvar att regelbundet granska och vara medveten om de senaste villkoren.

Genom att bli medlem i Föreningen Agazi Alumni i Sverige bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa villkor för medlemskap och deltagande i evenemang.