Tag: humanitära insatser

  • Hungersnöd i Tigray: Ett akut behov av hjälp

    Hungersnöd i Tigray: Ett akut behov av hjälp

    Den pågående hungersituationen i Tigray är en akut kris som kräver omedelbara åtgärder. Kriget, förstörelsen av jordbruket och blockaden av humanitära insatser har alla bidragit till denna svåra situation. Kriget i Tigray har haft förödande effekter på regionens jordbruk. Många bönder har tvingats fly sina hem och lämna sina åkrar obevakade. Denna förstörelse av jordbruket…