Category: Teknologi

  • Digitaliseringens roll i att främja utvecklingen i Tigray

    Digitaliseringens roll i att främja utvecklingen i Tigray

    I den moderna världen spelar digitaliseringen en allt viktigare roll för att främja utvecklingen i olika samhällen runt om i världen. Tigray kan och bör dra nytta av modern teknik för att förbättra flera viktiga områden, inklusive hälso- och sjukvård, utbildning samt bevarandet av det kulturella och historiska arvet. Förbättrad hälso- och sjukvård genom digitalisering…