Category: Utbildning

  • Skolorna i Tigray: Efter krigets förödelse

    Skolorna i Tigray: Efter krigets förödelse

    Skolorna i Tigray: Efter krigets förödelse och bristen på åtgärder Efter det våldsamma kriget i Tigray har skolorna drabbats hårt. Förstörelsen av skolbyggnader och bristen på åtgärder för att återuppbygga utbildningssystemet har haft allvarliga konsekvenser för elevernas framtid och regionens utveckling. Skadade skolbyggnader och förlorad undervisningstid Under kriget har många skolbyggnader i Tigray blivit skadade…

  • Tigrays Barnutbildning: Akuta Utmaningar

    Tigrays Barnutbildning: Akuta Utmaningar

    Humanitära utmaningar och behov för barnutbildning i Tigray Tigray i östra afrika har nyligen upplevt ett brutalt krig som har haft en negativ inverkan på barnutbildningen i området. Kriget har lett till förstörelse av skolor, fördrivning av lärare och elever samt brist på resurser för att tillhandahålla en adekvat utbildning. En av de största utmaningarna…