Tag: återuppbyggnad

  • Skolorna i Tigray: Efter krigets förödelse

    Skolorna i Tigray: Efter krigets förödelse

    Skolorna i Tigray: Efter krigets förödelse och bristen på åtgärder Efter det våldsamma kriget i Tigray har skolorna drabbats hårt. Förstörelsen av skolbyggnader och bristen på åtgärder för att återuppbygga utbildningssystemet har haft allvarliga konsekvenser för elevernas framtid och regionens utveckling. Skadade skolbyggnader och förlorad undervisningstid Under kriget har många skolbyggnader i Tigray blivit skadade…