Tag: barnutbildning

  • Tigrays Barnutbildning: Akuta Utmaningar

    Tigrays Barnutbildning: Akuta Utmaningar

    Humanitära utmaningar och behov för barnutbildning i Tigray Tigray i östra afrika har nyligen upplevt ett brutalt krig som har haft en negativ inverkan på barnutbildningen i området. Kriget har lett till förstörelse av skolor, fördrivning av lärare och elever samt brist på resurser för att tillhandahålla en adekvat utbildning. En av de största utmaningarna…