Tag: Tigray

 • Ett Gott Nytt År från Agazi Alumni – Framåtblick mot 2024

  Ett Gott Nytt År från Agazi Alumni – Framåtblick mot 2024

  Vi på Föreningen Agazi Alumni i Sverige vill önska er alla ett riktigt Gott Nytt År! Det är med stor glädje och förväntan vi tar emot 2024 och vi vill dela med oss av vår optimism inför det kommande året. Under det nya året kommer vår förening att fira en viktig milstolpe – vi fyller…

 • Hungersnöd i Tigray: Ett akut behov av hjälp

  Hungersnöd i Tigray: Ett akut behov av hjälp

  Den pågående hungersituationen i Tigray är en akut kris som kräver omedelbara åtgärder. Kriget, förstörelsen av jordbruket och blockaden av humanitära insatser har alla bidragit till denna svåra situation. Kriget i Tigray har haft förödande effekter på regionens jordbruk. Många bönder har tvingats fly sina hem och lämna sina åkrar obevakade. Denna förstörelse av jordbruket…

 • Skolorna i Tigray: Efter krigets förödelse

  Skolorna i Tigray: Efter krigets förödelse

  Skolorna i Tigray: Efter krigets förödelse och bristen på åtgärder Efter det våldsamma kriget i Tigray har skolorna drabbats hårt. Förstörelsen av skolbyggnader och bristen på åtgärder för att återuppbygga utbildningssystemet har haft allvarliga konsekvenser för elevernas framtid och regionens utveckling. Skadade skolbyggnader och förlorad undervisningstid Under kriget har många skolbyggnader i Tigray blivit skadade…

 • Tigrays Barnutbildning: Akuta Utmaningar

  Tigrays Barnutbildning: Akuta Utmaningar

  Humanitära utmaningar och behov för barnutbildning i Tigray Tigray i östra afrika har nyligen upplevt ett brutalt krig som har haft en negativ inverkan på barnutbildningen i området. Kriget har lett till förstörelse av skolor, fördrivning av lärare och elever samt brist på resurser för att tillhandahålla en adekvat utbildning. En av de största utmaningarna…